Shuudengo, Capsule Hotel De, Joushi Ni Binetsu Utawaru Yoru